-NIOSKA "Dobre Jajo"
Opakowanie (kg): 25                                                        
Właściwości: kruszonka
Przeznaczenie: kury nioski
 
-NIOSKA "Dobre Jajo"
Opakowanie (kg): 10                                                        
Właściwości: kruszonka
Przeznaczenie: kury nioski
 
-NIOSKA Q
Opakowanie (kg): 25                                                        
Właściwości: kaszka
Przeznaczenie: kury nioski
 
-NIOSKA DJ DeLux
Opakowanie (kg): 25                                                       
Właściwości: krótki granulat
Przeznaczenie: kury nioski
 
-GRZEBEK
Opakowanie (kg): 25                                                      
Właściwości: kruszonka
Przeznaczenie: uniwersalna dla drobiu grzebiącego
 
-KURCZAK-1
Opakowanie (kg): 25                                                        
Właściwości: kruszonka
Przeznaczenie: kurczęta do 6-8 tygodnia
 
-KURCZAK-1
Opakowanie (kg): 10                                                        
Właściwości: kruszonka
Przeznaczenie: kurczęta do 6-8 tygodnia
 
-KURCZAK-2
Opakowanie (kg): 25                                                        
Właściwości: kruszonka
Przeznaczenie: kurczęta od 6-8 tygodnia
 
-KURCZAK-2
Opakowanie (kg): 10                                                       
Właściwości: kruszonka
Przeznaczenie: kurczęta od 6-8 tygodnia
 
-BROJLER-1
Opakowanie (kg): 25                                                        
Właściwości: kruszonka
Przeznaczenie: brojlery do 4 tygodnia
 
-BROJLER-2
Opakowanie (kg): 25                                                       
Właściwości: granulat
Przeznaczenie: brojlery od 4 tygodnia

-KACZKA/GĘŚ-1
Opakowanie (kg): 25                                                
Właściwości: kruszonka
Przeznaczenie: kaczęta i gęsięta do 6-7 tygodnia
 
-KACZKA/GĘŚ-2
Opakowanie (kg): 25                                                
Właściwości: granulat
Przeznaczenie: kaczęta i gęsięta od 6-7 tygodnia

-INDYK-1
Opakowanie (kg): 25                                  
Właściwości: kruszonka
Przeznaczenie: indyki do 4 tygodnia
 
-INDYK-2
Opakowanie (kg): 25                                    
Właściwości: granulat 
Przeznaczenie: indyki od 5 do 12 tygodnia
 
-INDYK-3
Opakowanie (kg): 25                                  
Właściwości: granulat
Przeznaczenie: indyki od 12 tygodnia

-KURA/NIOSKA
Opakowanie (kg): 25                                             
Właściwości: kruszonka
Przeznaczenie: kury nioski 
 
-KURCZAK/BROJLER
Opakowanie (kg): 25                                           
Właściwości: granulat krótko cięty
Przeznaczenie: kurczaki i brojlery
 
-KACZKA/GĘŚ
Opakowanie (kg): 25                                            
Właściwości: granulat krótko cięty
Przeznaczenie: kaczki i gęsi
 
-INDYKI
Opakowanie (kg): 25                                            
Właściwości: granulat krótko cięty
Przeznaczenie: indyki

-NIOSKA 30%
Opakowanie (kg): 25                                                  
Właściwości: sypki, udział 30% w paszy
Przeznaczenie: kury nioski
 
-BROJLER 30-35%
Opakowanie (kg): 25                                                 
Właściwości: sypki, udział 30-35% w paszy
Przeznaczenie: brojlery

-KURCZAK-BROJLER
Opakowanie (kg): 4 (24)                                        
Właściwości: udział w paszy 4 %
Przeznaczenie: kurczęta
 
-KURA-NIOSKA
Opakowanie (kg): 4 (24)                                       
Właściwości: udział w paszy 4 %
Przeznaczenie: nioski
 
-JAJMOC
Opakowanie (kg): 4 (24)                                       
Właściwości: z aromatem
Przeznaczenie: kury nioski

-TEKOCID
Opakowanie (kg): 2 (10)
Przeznaczenie: trzoda chlewna, cielęta, drób, króliki
 
-Cid-A-Cid
Opakowanie (kg): 2 (10)
Przeznaczenie: trzoda chlewna, cielęta, drób, króliki