• Masa netto - 10 kg

3D - Dzienna Dawka Drożdży, produkt do stosowania w żywieniu bydła. Najważniejszym składnikiem preparatu 3D jest dodatek paszowy - żywe komórki drożdży Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 / NCYC Sc47.

3D posiada w swoim składzie probiotyk w postaci chronionych otoczką, żywych drożdży w formie granulek, zapewniających im odporność na wysokie temperatury oraz wilgotność. Wspomniana otoczka wytworzona została z nieaktywnych drożdży. Jako nośnik, w preparacie 3D zastosowane zostały otręby pszenne, węglan wapnia, drożdże paszowe, oraz DGGS kukurydziany.

3D w żywieniu bydła. Kluczowe jest to, w jaki sposób żywe drożdże działają w żwaczu. Wzmacniają one siłę redukcyjną żwacza, która sprzyja aktywności i rozwojowi bakterii beztlenowych, redukujących ilość kwasu mlekowego w żwaczu, co ogranicza występowanie kwasicy. Dzięki takiemu oddziaływaniu w żwaczu, sprzyja rozwojowi mikroflory celulolitycznej, pozwalającej na trawienie włókna w przewodzie pokarmowym, zwiększając tym samym poziom białka mikrobiologicznego w żwaczu, oraz wzrost poziomu lotnych kwasów tłuszczowych, które są źródłem energii dla przeżuwacza.

Zastosowanie 3D w żywieniu krów mlecznych ma bezpośrednie przełożenie na ich wydajność: do 3 litrów mleka dziennie więcej, o wyższej zawartości białka i tłuszczu. To wszystko dzięki inwestycji około 30 groszy netto dziennie na sztukę — taki jest właśnie koszt 50 gramów 3D. Opasy dzięki 3D, lepiej wykorzystują paszę, przyrastając szybciej o 9%.

Reasumując, 3D w dawce, zapewnia prawidłową, przez co bardziej wydajną, pracę żwacza, który lepiej wykorzystuje pobrane pasze i ostatecznie prowadzi do zwiększonej produkcji oraz poprawy kondycji bydła.

Zastosowanie 3D na sztukę dziennie:

Krowy mleczne w trakcie laktacji - 50 gramów,
Opasy do wagi 300 kg - 25 gramów,
Opasy o wadze ponad 300 kg - 50 gramów.
50 gramów 3D, to cztery pełne łyżki stołowe.

50 gramów 3D zawiera 5 x 1010CFU Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 / NCYC Sc47.

Prosimy pamiętać o tym, aby zwierzęta miały zawsze stały dostęp do wody. Na ostateczne wyniki produkcyjne znaczący wpływ ma prawidłowo zbilansowana dawka żywieniowa, potencjał genetyczny zwierząt, oraz odpowiednie warunki środowiskowe na obiekcie.

OPAKOWANIE: WOREK PAPIEROWY - 10 KG.