• Masa netto - 20 kg

Podstawowym warunkiem w osiągnięciu sukcesu w hodowli bydła jest prawidłowy, szybki i zdrowy odchów cieląt, przy możliwie jak najniższych kosztach. Taką możliwość stwarzają preparaty mlekozastępcze GOLDMILK, zastępujące całkowicie mleko krowy w żywieniu cieląt. Jednocześnie obniżają koszt ich odchowu o około 50 % w porównaniu z mlekiem krowy. Preparaty GOLDMILK wzbogacają dzienną dietę cieląt w kompletny zestaw niezbędnych związków mineralnych i witamin, zapewniając im szybki i zdrowy rozwój.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZA STOSOWANIA PREPARATÓW MLEKOZASTĘPCZYCH GOLDMILK:
prawidłowy rozwój cieląt;
utrzymanie cieląt w dobrej kondycji;
obniżenie kosztów odchowu cieląt;
wysokie przyrosty dobowe;
dokładne zbilansowanie składników pokarmowych w dawce;
redukcja występowania biegunek;
stymulacja rozwoju żwacza.
CECHY CHARAKTERYZUJĄCE PREPARATY MLEKOZASTĘPCZE GOLDMILK:
wysoka strawność;
optymalne poziomy witamin, minerałów i aminokwasów;
wysoka zawartość białek i cukrów mlecznych;
łatwe przygotowanie pójła - doskonała rozpuszczalność;
chętnie pobierane przez cielęta - wysoka smakowitość;
różnorodność oferty - podział na grupy wiekowe;
najwyższej jakości surowce w standardzie non GMO;
zabezpieczone systemem jakości GMP+.
MASA NETTO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO - WOREK 20 KG.