• Masa netto - 25 kg

Krowa pyskiem się doi. To powiedzenie jest znane każdemu hodowcy krów mlecznych. żywienie bydła jest dziedziną złożoną i wymagającą znajomości fizjologii i biochemii trawienia przeżuwacza. Zawsze należy pamiętać o tym, że karmiąc krowę tak naprawdę, większość jej dawki pokarmowej przeznaczona jest dla bytujących w jej żołądku ogromnej ilości mikroorganizmów. To głównie dla nich przeznaczona jest pasza objętościowa. Ta jednak nie wystarczy krowie do osiągania satysfakcjonujących hodowcę wydajności. Dlatego też, ważne jest dołożenie do dawki pokarmowej pasz treściwych. Ich dodatek do diety krowy nie jest prosty. To ile i jakiej paszy będziemy dodawać, związane jest z kondycją, stanem fizjologicznym oraz wydajnością krowy. Niestety wysoka wydajność mleczna nie jest powiązana proporcjonalnie ze zwiększeniem apetytu i chęcią pobierania większych ilości paszy. Poza tym, krowa ma ograniczenia fizjologiczne co do objętości swojego przewodu pokarmowego i więcej paszy nie zje. To wymusza na nas, przygotowanie paszo większej koncentracji składników pokarmowych, tak aby ilość paszy treściwej w dawce, nie zaburzała proporcji w stosunku do włókna. Krowa pozbawiona włókna gorzej się ślini, przez co traci naturalny sposób buforowania kwasów powstających w żwaczu, a to może powodować utratę apetytu, a co gorsza doprowadzić do kwasicy żwacza.

Oferta EuRolPolu w zakresie pasz treściwych dla krów mlecznych zawiera cztery pasze: Pasza-18, Laktacja-18, Laktacja-21 i Laktacja-24. Cyfry przy nazwie mieszanek, oznaczają ilość białka ogólnego w danej paszy. Większa koncentracja białka, a co za tym idzie, wszystkich innych składników pokarmowych, pozwala na zmniejszenie ilości paszy w dawce bez uszczerbku dla jej jakości. Dodatkowo wszystkie Laktacje są wzbogacone o wysoki poziom niacyny, która wpływa na wzrost populacji pierwotniaków w żwaczu, a co za tym idzie, zwiększa ilość białka do wykorzystania przez krowę. co przekłada się na wzrost wydajności mlecznej. szczególnie w pierwszej fazie laktacji, co ważne. dodatek niacyny w dawce, chroni krowę przed ketozą. Wszystkie mieszanki dla krów mlecznych z EuRolPolu są w formie granulatu oblanego melasą, co bardzo korzystnie wpływa na smakowitość tych pasz i w efekcie wzmaga apetyt krów.

MASA NETTO OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO - 25 KG