• Masa netto - 4 kg

Dynamiczny rozwój hodowli, wymaga od branży żywienia zwierząt, poszukiwania nowych rozwiązań, które zabezpieczać będą, coraz to większe wymagania pokarmowe trzody chlewnej. Najlepszą bazą do takich działań, są sprawdzone już produkty, które od dłuższego czasu z powodzeniem sprawdzają się w hodowli. Premiks Tucznik Mocny 2,5% Duńczyk/Holender, posłużył nam do stworzenia mocniejszej wersji tego MPU-premiksu, oznaczonej symbolem - GTI.

Nowy premiks - T Mocny 2,5% D/H GTI, różni się od swojego protoplasty, wyższym poziomem aminokwasów - lizyny, metioniny i treoniny, oraz dodatkową obecnością tryptofanu. Dzięki temu, dawka pokarmowa dla tuczników, jest mniej podatna na niedobory aminokwasowe, wynikające ze słabszych parametrów innych materiałów paszowych, szczególnie zbóż. Gwarantuje to Hodowcy, uzyskanie wysokiej efektywności tuczu, a co za tym idzie, poprawę ekonomiczności swojej hodowli.