• Masa netto - 4 kg

Od wielu lat polska hodowla ulega przekształceniom, które determinowane są zmianami jakie dokonują się na światowym i europejskim rynku rolnym. Dokonuje się swego rodzaju specjalizacja w hodowli zwierząt na poziomie państwowym.

W Polsce wspomniana sytuacja jest doskonale widoczna na rynku trzody chlewnej. Ostatnia redukcja stada loch w Polsce i niechęć polskich Hodowców do jego odtworzenia, spowodowała większy niż we wcześniejszych latach, przywóz prosiąt z zagranicy do naszych tuczarni. Główny kierunek napływu wspomnianych prosiąt, to Dania i Holandia. Pochodzące stamtąd zwierzęta, chętnie są wstawiane do polskich tuczarni, ze względu na doskonałe parametry tuczu, które poza genetyką, w dużej mierze zależą od odpowiednio zbilansowanego żywienia. Tuczniki te, jako świnie o wysokiej mięsności, mają również wysokie wymagania pokarmowe. Z myślą o tych właśnie tucznikach, firma EuRolPol stworzyła produkt MPU-premiks Efekt T Mocny 2,5% Duńczyk/Holender (TD/H). Charakteryzuje się on wysokim zbilansowaniem tych składników pokarmowych, które w diecie trzody chlewnej mają bezpośrednie, duże przełożenie na mięsność i efektywność tuczu. TD/H dzięki swojej recepturze znajduje się w coraz większej liczbie polskich chlewni.