• Masa netto - 0 kg

W zależności od typu wykonanej analizy uzyskuje się informacje:

  • dotyczące odczynu gleby (ph) i jej zasolenia,
  • niezbędne do określenia potrzeb nawozowych i ustalenia dawek nawozów,
  • dotyczące nawozów, jakie najlepiej zastosować, żeby uzyskać założone efekty,
  • na temat zasobności gleby w materie organiczną.

Zakres badań podstawowych:

  • zawartość fosforu, potasu i magnezu,
  • pH,
  • ustalenie zalecanej dawki wapna.

                      Badania gleby wykonuje się raz na 4 lata.