• Masa netto - 500 kg

Produkt w granulacie (2-3mm) który zawiera 30%CaO i 40%SO3  o wilgotności 1% uzyskuje reaktywność 98% i jednocześnie przystosowany jest do wysiania każdym typem siewnika.

Nawóz w formie siarczanowej o bardzo wysokiej reaktywności.  Bardzo dobrze utrzymuje się w profilu glebowym, zapewniając tym samym roślinom stały dostęp do siarki i wapnia.

Duża zawartość siarki , doskonale rozpuszczalnej w wodzie, uodparnia rośliny i zabezpiecza je w siarkę już od początku wiosennej wegetacji. Stosowanie  SiarCOMPLEX usprawnia przetwarzanie i pobór azotu, zwiększa dynamikę  wzrostu roślin już we wczesnych fazach rozwojowych oraz poprawia ich odporność, decyduje więc o wzroście plonu i poprawie jego jakości.

Przeznaczony do nawożenia wszystkich rodzajów roślin w uprawach polowych, sadowniczych, okopowych, ogrodniczych i użytków zielonych a szczególnie dedykowany dla roślin o dużych potrzebach pokarmowych w stosunku do siarki: rzepak, kapusta, gorczyca, kukurydza, lucerna, burak cukrowy, trawy oraz liliowate: cebula i czosnek