• Masa netto - 4 kg

Żywienie mineralne bydła jest ściśle związane z efektami produkcyjnymi jakie hodowca uzyska od swoich zwierząt. W przypadku krów mlecznych prawidłowo zbilansowana dawka pokarmowa pod względem mineralnym jest niezbędna w celu utrzymania zwierząt w dobrej kondycji przy zachowaniu niezmiennie wysokiej wydajności mlecznej. Krowy mleczne znaczącą część składników mineralnych znajdujących się w dawce pokarmowej zużywają do produkcji mleka wzbogacając je w te składniki. Dodatkowym odbiorcą składników mineralnych jest płód, którego rozwój jest ściśle związany z dobrym żywieniem krowy - matki.